meyd所有番号

meyd所有番号

学人能于此会悟之,则神农观天察地穷理尽性之学,庶几近之。取名金盐、玉豉者,盐乃水味,豉乃水谷,得先天水精,以养五脏之意。

作羹食,利病患。北国者形短少花,生时似肉,三四月掘根,长尺余,绳穿阴干,八月始好皮,有松子鳞甲,故名松容。

又,同州沙苑一种,生于牧马草地上,亦蔓生布地,茎间密布细刺,七月开花黄紫色,九月结实作荚,长寸许,内子如脂麻,绿色,状如羊肾,味甘微腥,今人谓之沙苑蒺藜,即白蒺藜也。曰∶门屏之间曰宁,曲礼云∶天子当宁而立也。

主治风寒湿痹者,启在下之水津,土而灌溉于肌腠皮肤也。主治伤中虚羸,补五内,益气力,长肌肉,填髓脑。

夫癞疾、五痔、鼠,乃邪在经脉,而证见于肌肉皮肤。故此温此暑,惟春惟夏、随时变迁,亦即随时现证,是以随时命名。

 主治吐血、衄血、痢血、崩中赤白者,得水阴之气而资养其血液也。一名凝水石,盐精结成。

Leave a Reply