FSRE-019 - 大槻响2018年番号 下品な音を奏でる卑猥

FSRE-019 - 大槻响2018年番号 下品な音を奏でる卑猥

沙苑蒺藜补肝肾而明目,乃补虚火之目,而不可补实邪之目也,补实邪之目,则目转不明,而羞明生瘴之病来矣;白蒺藜补肝肾而明目,乃泻实邪之目。 所以生真水之明验乎。

葛根解胃中之热,热解而火息,火息而土之气生,土之气生而金之气亦生,金之气生而肺之燥自解。 若作风治,十死九矣。

然有肝弱而用之,仍不效者,又是何故?夫人不寐,乃心气之不安也,酸枣仁安心,宜用之以治不寐。

 治腰脚冷痛,定狂止惊,眼目流泪,风淫手足,皆治之殊验。然则言入十二经者,乃前人流传之误。

或问荆芥引经,走血分甚速,走气分甚迟,前人言之,而子尚未阐扬,愿畅谈之。肉桂性虽不走,补火则火之焰不升。

或曰泽泻泻中有补,敬闻命矣,然所泻者水而非火,吾子之谓是泻火,不亦异乎?防己入肾,不入肝脾,何必固疑乎。

Leave a Reply